Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č.480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky zážitkové agentury zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost Skutečné zážitky získá od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, adresu, jméno a příjmení v souvislosti s poptávkou zážitku, objednávkou zážitku či rezervací zážitku, je společnost za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, adresu, jméno a příjmení návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů a služeb. Návštěvník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při poskytnutí osobních údajů. Návštěvník má možnost zaslat společnosti Skutečné zážitky informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Společnost Skutečné zážitky je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky těchto stránek jen podle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č.101/2000 Sb., v pozdějším znění). Podobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Zpracování osobních údajů.

Obsah webových stránek

Vyobrazení, články, nabídky, fotky, videa a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skutečné zážitky. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č.121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 213/1995 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů.

Splnění informační povinnosti

Osobní údaje poskytnuté návštěvníky webových stránek společnosti Skutečné zážitky budou zpracovávány jako osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), společností Skutečné zážitky jako správcem, a to pro obchodní a marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány společností Skutečné zážitky po dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má každý právo nahlížet do svých osobních údajů, právo opravovat je a také má další práva v souladu s ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud se bude návštěvník domnívat, že jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů jsou porušována, je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.